Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

De invloed van de eigen houding van de opgezegde dealer op de hem toekomende opzeggingstermijn

[:nl]Hans Van Gompel schreef in het RABG een noot onder een arrest van 6 augustus 2013 van het Hof van Beroep te Brussel inzake de beëindiging van een concessie-overeenkomst.

Bij de beoordeling van de aan de opgezegde concessiehouder toekomende opzeggingstermijn hield het Hof naast de “klassieke” criteria – duur van de concessie, uitgestrektheid van het territorium, aandeel van de opgezegde concessie in de totale activiteiten van de concessiehouder, … – tevens rekening met het feit dat de concessiehouder na de opzegging van de overeenkomst geen inspanningen had geleverd, noch initiatieven had genomen om zijn activiteiten te heroriënteren.

(H. Van Gompel, “De invloed van de houding van de opgezegde concessiehouder na diens opzegging op de duur van de redelijke opzeggingstermijn”, noot onder Brussel, 6 augustus 2013, RABG 2016, 615. U vindt hier een link naar de publicatie)[:]

Meer nieuws

vangompel-advocaten-Laura-Van Renen-Liezel-Steyfkens

In juni hebben Laura van Renen en Liezl Steyfkens van ons kantoor hun master in de rechten behaald aan …

vangompel-advocaten-summer-intern-2022

In juli ontving ons kantoor Silke, Sahar en Stéphanie als zomerstagiairs. Zij delen hun ervaring in deze video.

vangompel-advocaten-3

In geval van tegenstrijdige of verschillende algemene voorwaarden, rijst er discussie over welke bepalingen nu precies voorgaan. Nieuw artikel …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief