Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

De invloed van de eigen houding van de opgezegde dealer op de hem toekomende opzeggingstermijn

[:nl]Hans Van Gompel schreef in het RABG een noot onder een arrest van 6 augustus 2013 van het Hof van Beroep te Brussel inzake de beëindiging van een concessie-overeenkomst.

Bij de beoordeling van de aan de opgezegde concessiehouder toekomende opzeggingstermijn hield het Hof naast de “klassieke” criteria – duur van de concessie, uitgestrektheid van het territorium, aandeel van de opgezegde concessie in de totale activiteiten van de concessiehouder, … – tevens rekening met het feit dat de concessiehouder na de opzegging van de overeenkomst geen inspanningen had geleverd, noch initiatieven had genomen om zijn activiteiten te heroriënteren.

(H. Van Gompel, “De invloed van de houding van de opgezegde concessiehouder na diens opzegging op de duur van de redelijke opzeggingstermijn”, noot onder Brussel, 6 augustus 2013, RABG 2016, 615. U vindt hier een link naar de publicatie)[:]

Meer nieuws

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van …

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Deze autonomie volgt enerzijds uit de tussen partijen gemaakte afspraken in het …

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief