Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

V: Kan ik als werkgever de afbeelding van mijn personeel gebruiken? A: Ja, maar …

Lieze Czech – 22 juni 2021 – “Mag ik als werkgever de afbeelding van mijn personeel gebruiken?” – Ja, dat mag, maar … onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde situaties.

Om te beginnen zal u van uw personeel het recht moeten krijgen om de afbeelding te gebruiken. Het recht op afbeelding is immers zeer nauw verbonden met de afgebeelde persoon. Elk gebruiksrecht m.b.t. zo een afbeelding moet daarom expliciet (en best schriftelijk) zijn gegeven.

Daarnaast is de afbeelding van een persoon een persoonsgegeven in de zin van de privacywetgeving. Elk gebruik daarvan moet gebaseerd zijn op een zgn. “verwerkingsgrond”. Dit betekent kort gezegd dat er sprake moet zijn van een gegronde, wettelijke reden voor de verwerking. De specifieke rechtsgrond moet geval per geval worden nagegaan.

Wilt u de afbeelding van uw personeel dus gebruiken en/of verwerken in een:

– standaard corporate emailhandtekening,

– toegangsbadge,

– commerciële campagne, bijvoorbeeld met foto’s van uw stand op een belangrijke beurs voor uw sector of het kerstevenement van uw bedrijf,

– voorstelling van uw team op uw website of,

– brand video’s?

Ga dan niet overhaast te werk. Check eerst of er een rechtmatige rechtsgrond voorhanden is en of u uw personeel tijdig heeft geïnformeerd, o.m. over de verwerkte gegevens, de doeleinden en de duur daarvan, bijvoorbeeld via het arbeidsreglement, de arbeidsovereenkomst of een (latere?) privacy verklaring.

Meer nieuws

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van …

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Deze autonomie volgt enerzijds uit de tussen partijen gemaakte afspraken in het …

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief