Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

V: Kan ik als werkgever de afbeelding van mijn personeel gebruiken? A: Ja, maar …

Lieze Czech – 22 juni 2021 – “Mag ik als werkgever de afbeelding van mijn personeel gebruiken?” – Ja, dat mag, maar … onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde situaties.

Om te beginnen zal u van uw personeel het recht moeten krijgen om de afbeelding te gebruiken. Het recht op afbeelding is immers zeer nauw verbonden met de afgebeelde persoon. Elk gebruiksrecht m.b.t. zo een afbeelding moet daarom expliciet (en best schriftelijk) zijn gegeven.

Daarnaast is de afbeelding van een persoon een persoonsgegeven in de zin van de privacywetgeving. Elk gebruik daarvan moet gebaseerd zijn op een zgn. “verwerkingsgrond”. Dit betekent kort gezegd dat er sprake moet zijn van een gegronde, wettelijke reden voor de verwerking. De specifieke rechtsgrond moet geval per geval worden nagegaan.

Wilt u de afbeelding van uw personeel dus gebruiken en/of verwerken in een:

– standaard corporate emailhandtekening,

– toegangsbadge,

– commerciële campagne, bijvoorbeeld met foto’s van uw stand op een belangrijke beurs voor uw sector of het kerstevenement van uw bedrijf,

– voorstelling van uw team op uw website of,

– brand video’s?

Ga dan niet overhaast te werk. Check eerst of er een rechtmatige rechtsgrond voorhanden is en of u uw personeel tijdig heeft geïnformeerd, o.m. over de verwerkte gegevens, de doeleinden en de duur daarvan, bijvoorbeeld via het arbeidsreglement, de arbeidsovereenkomst of een (latere?) privacy verklaring.

Meer nieuws

vangompel-advocaten-Laura-Van Renen-Liezel-Steyfkens

In juni hebben Laura van Renen en Liezl Steyfkens van ons kantoor hun master in de rechten behaald aan …

vangompel-advocaten-summer-intern-2022

In juli ontving ons kantoor Silke, Sahar en Stéphanie als zomerstagiairs. Zij delen hun ervaring in deze video.

vangompel-advocaten-3

In geval van tegenstrijdige of verschillende algemene voorwaarden, rijst er discussie over welke bepalingen nu precies voorgaan. Nieuw artikel …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief