Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

“Uw Raad weet raad”

Hans Van Gompel volgde de opleiding Uw Raad weet raad”, georganiseerd in samenwerking tussen Guberna, het Instituut voor Bestuurders, en VKW Academy.

Tijdens de verschillende modules werd nogmaals bevestigd dat een consequente toepassing van de principes van corporate governance en het voorhanden zijn van een evenwichtig samengestelde actieve Raad van Bestuur en/of Raad van Advies een effectieve meerwaarde uitmaakt voor een onderneming, niet in het minst bij belangrijke beslissingsmomenten als groei, internationalisering, risico-inschatting en het aantrekken van externe middelen.

Elk onderdeel bestond uit een theoretische uiteenzetting van het behandelde thema, waarna deze theorie werd getoetst aan de praktijk door testimonials van ondernemers, die hun eigen verhaal en ervaringen in alle openheid deelden met de deelnemers.

Meer nieuws

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van …

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Deze autonomie volgt enerzijds uit de tussen partijen gemaakte afspraken in het …

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief