Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Update handelsrecht LVAB

[:nl]Op 27 maart 2018 verzorgden Wim Wijsmans en Hans Van Gompel de jaarlijkse ‘update handelsrecht’ voor de leden van de Limburgse Vereniging voor Accountants en Belastingadviseurs (LVAB).

Wim Wijsmans informeerde de aanwezigen over de GDPR-regelgeving, die vanaf eind mei 2018 in werking treedt. Wim gaf de nodige tips en tricks voor een concrete implementatie van de nieuwe regeling aan de hand van ons product ‘GDPR-proof’ (uit een rondvraag bleek trouwens dat veel LVAB-leden nog niet GDPR-proof waren).

Hans Van Gompel gaf een overzicht van de belangrijkste vernieuwingen van het pandrecht (invoering van bezitloos pand, veralgemeende toepassing van het pand op de handelszaak, de invoering van het pandregister, de wettelijke inbedding van het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht).

Tevens besprak Hans de belangrijkste nieuwigheden in het nieuwe insolventierecht, dat als boek XX is ingevoegd in het Wetboek Economisch Recht (WER): o.m. de verruiming van het personeel toepassingsgebied, mogelijkheden voor een effectieve tweede kans voor de gefailleerde-natuurlijke persoon en uitbreiding van de bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement (klik hier voor een eerder artikel van Melike Orhay over dit onderwerp).

Tot slot werd een selectie van recente interessante vonnissen en arresten in het handelsrecht besproken.

Interesse in onze presentaties ? Klik hier.[:]

Meer nieuws

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van …

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Deze autonomie volgt enerzijds uit de tussen partijen gemaakte afspraken in het …

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief