Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Over het cumul- en cascadeverbod: Zijn de beslissingen van uw bestuur sinds 1 januari 2020 wel rechtsgeldig?

Sinds 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) in werking getreden. Deze bijdrage beschrijft de gewijzigde en dwingende regels over de samenstelling van uw bestuursorgaan.  Er wordt nader ingegaan op het zogenaamde. cumul- en cascadeverbod (art. 2.55 WVV).

Dwingend cumulverbod
Het cumulverbod houdt in dat eenzelfde persoon niet meer in verschillende hoedanigheden kan zetelen in het bestuur van een vennootschap. Zo kan een natuurlijke persoon niet langer tegelijkertijd zetelen als natuurlijke persoon-bestuurder én als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder fungeren in het betreffende bestuursorgaan.

=> Gedaan dus met dubbele bestuursmandaten via het systeem van vaste vertegenwoordiging!

Dwingend cascadeverbod
Daarnaast dient de vaste vertegenwoordiger van een vennootschap-bestuurder vanaf nu altijd een natuurlijke persoon te zijn. Rechtspersonen, i.e. andere ondernemingen dus, kunnen niet langer aangeduid worden als vaste vertegenwoordiger in het bestuur van een onderneming.

=> Gedaan dus met het zich verschuilen achter rechtspersonen tot in het oneindige!

Wat met een foutief samengesteld bestuur?
Een foutief samengesteld bestuur, dus in strijd met het dwingende cumul- en cascadeverbod, kan geen rechtsgeldige beslissingen nemen. Deze beslissingen zijn vernietigbaar.

=> Beslissingen van een ongeldig samengesteld bestuursorgaan kunnen worden nietig verklaard.

=> Vereiste actie: Check of uw bestuursorgaan voldoet aan het cumul- en cascadeverbod!  Eventuele ongeldige beslissingen moet worden geregulariseerd.

Hulp nodig?
Wij kunnen de samenstelling van uw bestuur screenen en u bijstaan bij de correctie daarvan.

Wij voorzien u ook graag van de nodige documenten om de eventuele niet-rechtsgeldige beslissingen sinds 1 januari 2020 te regulariseren, zodat hun geldigheid niet langer op de helling staat.

Hulp nodig bij het screenen
van uw bestuur in het licht
van art. 2:55 WVV?

Bel Melike Orhay op
011/281.280 of e-mail naar
melike.orhay@vangompeladvocaten.be

Meer nieuws

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van …

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Deze autonomie volgt enerzijds uit de tussen partijen gemaakte afspraken in het …

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief