Laura Van Gompel – oktober 2021 – Gegevensbescherming (en -verwerking) maakt niet altijd deel uit van de due diligence bij fusies en overnames. Een data due diligence kan echter aan het licht brengen dat het doelbedrijf niet voldoet aan de GDPR en dus extra risico’s met zich meebrengt voor de koper. Specifieke garanties over gegevensbescherming en toekomstige aansprakelijkheden of boetes zijn nodig om de koper te beschermen.

 

Lees hier het volledige artikel (Engels).