Jari Vermeulen and Laura Van Gompel – september 2021 – Het is mogelijk dat uw zakenpartner de commerciële afspraak die u hebt gemaakt niet nakomt (bijvoorbeeld om bepaalde koopwaar op een vervaldag te leveren). Naar Belgisch recht hebt u dan het recht om uw eigen verplichtingen (bijvoorbeeld om de koopwaar te betalen) tijdelijk uit te stellen. “Tijdelijk” betekent: totdat uw zakenpartner weer aan zijn verplichtingen voldoet.

Klik hier voor het volledige artikel (Engels).