Laura Van Gompel – oktober 2021 – Gegevensbescherming (en -verwerking) maakt niet altijd deel uit van de due diligence bij fusies en overnames. Een data due diligence kan echter aan het licht brengen dat het doelbedrijf niet voldoet aan de GDPR en dus extra risico’s met zich meebrengt voor de koper. Specifieke garanties over gegevensbescherming en toekomstige aansprakelijkheden of boetes zijn nodig om de koper te beschermen.

 

Lees hier het volledige artikel (Engels).

Hans Van Gompel – Oktober 2021 – Wie niet vertrouwd is met M&A-contracten is vaak verbaasd dat een belangrijk deel van het contract handelt over de zogenaamde “Representations and Warranties”. Vaak zijn deze “Representations and Warranties” opgenomen in een specifieke bijlage. Waarschijnlijk tellen zij meer bladzijden dan het contract zelf, waarbij de vraag rijst: waarom?

 

Lees hier het volledige artikel (Engels).

Eric De Wilde – Oktober 2021 – Je staat op het punt om een winkel te kopen, die winstgevende klanten heeft in de buurt. Plotseling, gaat het land in lockdown. Nabijgelegen winkels worden gesloten. Uw (toekomstige) klanten zijn weg. Voor dergelijke gevallen hebben kopers een materieel nadelige wijzigingsclausule (Material Adverse Change, MAC) nodig in hun fusie- en overnamecontracten, die hen in staat stelt de deal te annuleren in de aanloop naar de closing.

Klik hier voor het volledige artikel (Engels).

 

Lees hier wat Maarten Toussaint en Matthias Koopmans vonden van hun zomerstage bij Van Gompel Advocaten (VGA).

Maarten Toussaint – 23 september 2021:

“Ik koos deze zomer (opnieuw!) voor een zomerstage bij Van Gompel Advocaten.

Het kantoor focust zich op het ruime ondernemingsrecht (m.i.v. GDPR). Als zomerstagiair wordt je betrokken bij zeer uiteenlopende dossiers. Je wordt uitgedaagd om jezelf te verdiepen in het contractenrecht, het vennootschapsrecht, de GDPR en de wetgeving errond of zelfs het gerechtelijk recht.

De reden waarom ik ook deze zomer gekozen heb voor een stage bij Van Gompel Advocaten is omwille van het feit dat je als stagiair op meerdere vlakken serieuze stappen vooruit kan zetten in je ontwikkeling als toekomstig advocaat.

Als stagiair krijg je effectief relevante (!) taken toegewezen, zoals opzoekingen, opstellen van brieven, etc. Meester Hans Van Gompel en de andere advocaten werken dan verder op de oplossing / draft die jij hebt gevonden. Je krijgt hierover toelichting en feedback en blijft betrokken bij de verdere afwikkeling van de zaak/vraag.

Bovendien tracht VGA de stagiairs zo veel mogelijk te betrekken bij het contact met het cliënteel (na akkoord!). Op die manier ondervind je hoe de dynamiek van zo’n contact/gesprek verloopt. Het dossier waaraan je werkt blijft zo niet beperkt tot een bundel papieren. 

Ook neemt Meester Hans Van Gompel ruim de tijd om je als stagiair feedback te geven of bij te sturen. Met zijn jarenlange ervaring kan hij jou als student een intellectuelere en praktischere kijk geven en word je geregeld aangemoedigd om een pragmatischere oplossing te bedenken.

Tot slot biedt de stage ook een mogelijkheid om je sociale vaardigheden te ontwikkelen en een netwerk uit te bouwen. Er zijn vaak ook nog andere zomerstudenten op het kantoor waarmee je geregeld mag samenwerken. Daarnaast heerst er ook een amicale sfeer op het kantoor waardoor iedereen zeer toegankelijk is.

Ik kan iedere student die dit leest bij dezen enkel en alleen maar aanraden een zomerstage aan te vatten bij VGA. Progressie als rechtspraktizijn én als mens gegarandeerd.”

Matthias Koopmans – 24 september 2021:

“In September 2021 kreeg ik de kans om te proeven van het advocatenberoep bij Van Gompel advocaten. Onder begeleiding van Meester Van Gompel zag ik mijn cursusboeken en wetteksten tot leven komen en interageren met onze veelzijdige maatschappij.

Dankzij deze interactie werd mij het belang van basisconcepten nogmaals benadrukt, de vaardigheden om uit een feitenrelaas de relevante rechtsvragen te ontdekken bijgescherpt en leerde ik ook enige finesse noodzakelijk om opzoekingen uit te voeren in niche rechtsmateries. Elke dag was dan ook een nieuwe ervaring.

Het was ook altijd ontspannend en leuk om op de middag met koffie (en af en toe wat taart) de andere collega’s te leren kennen en ook hun ervaring te horen en hun te leren kennen. Het is met tevredenheid dat ik dan ook terug kijk op mijn stage, mijn eigen prestaties en de samenwerking die mij aangeboden werd!”

 

Anton Van Spaendonck – September 2021 – In een recent vonnis van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen hebben de curatoren van een failliete Belgische vennootschap de Nederlandse aandeelhouder van deze vennootschap gedagvaard tot betaling van het volledige kapitaal (thans aanvangsvermogen) en tot vereffening van zijn rekening-courant. De Belgische rechter had echter geen internationale bevoegdheid om in deze zaak uitspraak te doen.

Klik hier voor het volledige artikel (Engels).

 

Elise Strauven – september 2021 – Als een zelfstandige natuurlijke persoon (bv. freelancer, bedrijfsleider, zelfstandig beroepsbeoefenaar of een eenmanszaak) zijn uw privé- en zakelijk vermogen gemengd. Er is geen (automatische) boedelscheiding. U bent onbeperkt aansprakelijk. Uw privévermogen dient dus ook als onderpand voor uw professionele schuldeisers, die zich bijvoorbeeld kunnen verhalen op uw hoofdverblijfplaats.

Klik hier voor het volledige artikel (Engels).

Jari Vermeulen and Laura Van Gompel – september 2021 – Het is mogelijk dat uw zakenpartner de commerciële afspraak die u hebt gemaakt niet nakomt (bijvoorbeeld om bepaalde koopwaar op een vervaldag te leveren). Naar Belgisch recht hebt u dan het recht om uw eigen verplichtingen (bijvoorbeeld om de koopwaar te betalen) tijdelijk uit te stellen. “Tijdelijk” betekent: totdat uw zakenpartner weer aan zijn verplichtingen voldoet.

Klik hier voor het volledige artikel (Engels).

Eric De Wilde – september 2021 – Voor ondernemingen die in België een faillissement vrezen, bestaat de procedure van de gerechtelijke reorganisatie. De Covid-19 pandemie deed het bewustzijn groeien dat er meer maatregelen nodig zijn om bedrijven te beschermen tegen faillissement. Dit heeft de Belgische regering ertoe aangezet te experimenteren met een vooraf uitgewerkt faillissement, geïnspireerd op de Amerikaanse wetgeving.

Klik hier voor het volledige artikel (Engels).

In juli mochten wij Valerie, Brian en Tim op kantoor ontvangen voor een zomerstage. Voor ons was het een heel aangename kennismaking en ervaring. Lees hieronder wat onze zomerstagiairs er zelf van vonden!

“Onze stage bij Van Gompel Advocaten was een uiterst leerrijke ervaring. Al vanaf de eerste week werden we actief betrokken bij de boeiende dossiers, gaande van burgerlijk recht tot ondernemingsrecht. De stage heeft ons doen inzien dat meerdere rechtstakken bij één zaak betrokken kunnen zijn, zelfs in een nichekantoor voor ondernemingsrecht zoals Van Gompel Advocaten.

Een absolute meerwaarde aan deze zomerstage waren de fijne collega’s. De vaste medewerkers waren behulpzaam en stonden altijd voor ons klaar om ons te helpen met onze opdrachten. We hebben het geluk gehad om met iedere medewerk(st)er samen te kunnen werken, waardoor er een variatie aan dossiers en feedback beschikbaar was. Zelfs meester Hans Van Gompel stond ondanks zijn druk schema altijd voor ons paraat.

Bovendien werkten we als zomerstagiaires samen als een hecht team. Dit bood ons de mogelijkheid om te brainstormen over de meest uitdagende juridische vraagstukken, waardoor we ook veel van elkaar hebben kunnen opsteken.

We kregen ook echt de indruk dat we een nuttige bijdrage leverden; zo werd o.a. een huurovereenkomst effectief aangepast dankzij onze opzoekingen. Dit gaf veel voldoening en zorgde ervoor dat we telkens weer gemotiveerd naar het kantoor kwamen. Kortom, het ideale kantoor om een zomerstage te lopen.

PS de koffie was ook altijd lekker! ????

Brian Gielen, Tim Meynen & Valerie Dalemans”

Interesse om een (zomer)stage te volgen bij Van Gompel Advocaten? Neem dan gerust contact op via info@vangompeladvocaten.be of 011/281.280.

Laura Van Gompel – 31 augustus 2021 – Begin augustus 2021 werden enkele wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek voor het Federaal District (“Wetboek”) gepubliceerd in het Staatsblad van Mexico-Stad.

Deze wijzigingen hadden voornamelijk tot doel het gebruik van elektronische middelen op te nemen en te erkennen voor bepaalde aspecten van het familie-, contracten- en vennootschapsrecht. Hieronder volgen enkele voorbeelden van de hervormingen van het wetboek.

Klik hier voor het volledige artikel (Engels).

Laura Van Gompel – 31 augustus 2021 – Een buitenlands bedrijf dat zaken wil doen in Mexico kan dat doen door een filiaal te openen of een partnerschap/samenwerkingsverband aan te gaan met een lokaal bedrijf. De buitenlandse investeerder kan echter ook besluiten om in Mexico een nieuw bedrijf op te richten, d.w.z. een juridische entiteit naar Mexicaans recht. Dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee en vereist een zekere kennis van het Mexicaanse systeem en de Mexicaanse praktijk.

Klik hier voor het volledige artikel (Engels).

Laura Van Gompel – 31 augustus 2021 – De GDPR heeft zeer zeker ook een impact gehad buiten de EU, bijvoorbeeld in Mexico.

Als gevolg van de GDPR, gewijzigde compliance- en gegevensbeschermingsprogramma’s wereldwijd, moesten veel Mexicaanse bedrijven zich aanpassen aan nieuwe processen of praktijken die door hun Europese zakenpartners of moederbedrijven werden opgelegd.

Klik hier voor het volledige artikel (Engels).