Artikelen door Laura Van Gompel

Fusies en overnames en het belang van data due diligence

Laura Van Gompel – oktober 2021 – Gegevensbescherming (en -verwerking) maakt niet altijd deel uit van de due diligence bij fusies en overnames. Een data due diligence kan echter aan het licht brengen dat het doelbedrijf niet voldoet aan de GDPR en dus extra risico’s met zich meebrengt voor de koper. Specifieke garanties over gegevensbescherming […]

“Representations and Warranties” in M&A-contracten: doel en belang

Hans Van Gompel – Oktober 2021 – Wie niet vertrouwd is met M&A-contracten is vaak verbaasd dat een belangrijk deel van het contract handelt over de zogenaamde “Representations and Warranties”. Vaak zijn deze “Representations and Warranties” opgenomen in een specifieke bijlage. Waarschijnlijk tellen zij meer bladzijden dan het contract zelf, waarbij de vraag rijst: waarom? […]

Neem altijd een MAC op in uw aandelenkoopovereenkomsten

Eric De Wilde – Oktober 2021 – Je staat op het punt om een winkel te kopen, die winstgevende klanten heeft in de buurt. Plotseling, gaat het land in lockdown. Nabijgelegen winkels worden gesloten. Uw (toekomstige) klanten zijn weg. Voor dergelijke gevallen hebben kopers een materieel nadelige wijzigingsclausule (Material Adverse Change, MAC) nodig in hun […]

,

Laatste lichting zomerstagiairs (september 2021) bij VGA

  Lees hier wat Maarten Toussaint en Matthias Koopmans vonden van hun zomerstage bij Van Gompel Advocaten (VGA). Maarten Toussaint – 23 september 2021: “Ik koos deze zomer (opnieuw!) voor een zomerstage bij Van Gompel Advocaten. Het kantoor focust zich op het ruime ondernemingsrecht (m.i.v. GDPR). Als zomerstagiair wordt je betrokken bij zeer uiteenlopende dossiers. […]

Kwijtschelding van schulden krijgen in geval van faillissement? Het is mogelijk voor natuurlijke personen

Elise Strauven – September 2021 – Als gevolg van de invoering van de hervormde Belgische Insolventiewet [1], kan een failliete natuurlijke persoon, kwijtschelding krijgen van zijn (resterende) schulden. Dit is in het bijzonder interessant voor (dagelijks) zaakvoerders, CEO’s of eenmanszaken. Een formeel verzoek tot kwijtschelding dient te worden ingediend bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank, hetzij bij de […]

Opgepast voor betalingsvorderingen tegen internationale aandeelhouders tijdens een insolventieprocedure

Anton Van Spaendonck – September 2021 – In een recent vonnis van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen hebben de curatoren van een failliete Belgische vennootschap de Nederlandse aandeelhouder van deze vennootschap gedagvaard tot betaling van het volledige kapitaal (thans aanvangsvermogen) en tot vereffening van zijn rekening-courant. De Belgische rechter had echter geen internationale bevoegdheid om in […]

Bescherm uw hoofdverblijfplaats tegen beslag door professionele schuldeisers

Elise Strauven – september 2021 – Als een zelfstandige natuurlijke persoon (bv. freelancer, bedrijfsleider, zelfstandig beroepsbeoefenaar of een eenmanszaak) zijn uw privé- en zakelijk vermogen gemengd. Er is geen (automatische) boedelscheiding. U bent onbeperkt aansprakelijk. Uw privévermogen dient dus ook als onderpand voor uw professionele schuldeisers, die zich bijvoorbeeld kunnen verhalen op uw hoofdverblijfplaats. Klik […]

Schuldeisers: wees op uw hoede. Belgisch experiment met voorverpakt faillissement verlengd tot 16 juli 2022

Eric De Wilde – september 2021 – Voor ondernemingen die in België een faillissement vrezen, bestaat de procedure van de gerechtelijke reorganisatie. De Covid-19 pandemie deed het bewustzijn groeien dat er meer maatregelen nodig zijn om bedrijven te beschermen tegen faillissement. Dit heeft de Belgische regering ertoe aangezet te experimenteren met een vooraf uitgewerkt faillissement, […]