Artikelen door admin

Zomerstagiairs bij VGA in juli

In juli mochten wij Valerie, Brian en Tim op kantoor ontvangen voor een zomerstage. Voor ons was het een heel aangename kennismaking en ervaring. Lees hieronder wat onze zomerstagiairs er zelf van vonden! “Onze stage bij Van Gompel Advocaten was een uiterst leerrijke ervaring. Al vanaf de eerste week werden we actief betrokken bij de […]

Recente wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek voor het Federaal District (Mexico Stad)

Laura Van Gompel – 31 augustus 2021 – Begin augustus 2021 werden enkele wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek voor het Federaal District (“Wetboek”) gepubliceerd in het Staatsblad van Mexico-Stad. Deze wijzigingen hadden voornamelijk tot doel het gebruik van elektronische middelen op te nemen en te erkennen voor bepaalde aspecten van het familie-, contracten- en vennootschapsrecht. […]

Basisstappen om een bedrijf te openen in Mexico

Laura Van Gompel – 31 augustus 2021 – Een buitenlands bedrijf dat zaken wil doen in Mexico kan dat doen door een filiaal te openen of een partnerschap/samenwerkingsverband aan te gaan met een lokaal bedrijf. De buitenlandse investeerder kan echter ook besluiten om in Mexico een nieuw bedrijf op te richten, d.w.z. een juridische entiteit […]

De GDPR en de gevolgen voor Mexicaanse bedrijven

Laura Van Gompel – 31 augustus 2021 – De GDPR heeft zeer zeker ook een impact gehad buiten de EU, bijvoorbeeld in Mexico. Als gevolg van de GDPR, gewijzigde compliance- en gegevensbeschermingsprogramma’s wereldwijd, moesten veel Mexicaanse bedrijven zich aanpassen aan nieuwe processen of praktijken die door hun Europese zakenpartners of moederbedrijven werden opgelegd. Klik hier voor […]

De Belgische fiscale regeling voor auteursrechten toegelicht

Lieze Czech – 29 juli 2021 – De Belgische wet voorziet in een fiscaal gunstige behandeling van inkomsten uit auteursrechten, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Creëert u literaire en artistieke werken, en draagt u uw auteursrechten over of geeft u ze in licentie in ruil voor een vergoeding? Dan kunt u mogelijk profiteren van […]

Hoe kan een werkgever de uitvindingen van zijn werknemers veilig stellen?

Melike Orhay – Juli 2021 – Wanneer een opdrachtgever opdracht geeft voor een werk dat een uitvinding of creatie impliceert, zal hij de overeenkomstige intellectuele eigendomsrechten willen opeisen; vooral wanneer de uitvinder een loontrekkende is, betaald voor deze specifieke taak. Naar Belgisch recht komen de intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van de rechten om de creatie […]

Why registering your own trademark is one of the best investments

Lieze Czech – July 29th, 2021 – When starting a business, there is one step that many entrepreneurs overlook: The registration of their trademark. A registered trademark protects you in a lawsuit, provides constructive notice of your property and, perhaps the most important, creates a brand which your customers respond to. What is a trademark? […]

Hoe beschermt u uw domeinnaam tegen cybersquatting?

Lieze Czech – 29 juli 2021 – Het komt regelmatig voor dat een bedrijf of merkeigenaar ontdekt dat een derde partij ‘hun’ domeinnaam heeft geregistreerd die overeenkomt met hun merk (of een sterk gelijkende).  Dit gaat vaak gepaard met een voorstel van de derde om de domeinnaam voor een zeer hoge prijs te verkopen aan […]

Protection of your ideas without publication

Anton Van Spaendonck – July 28th 2021 – When a company wants to protect its inventions, filing for a patent is seems the obvious choice. A patent can be filed for if the invention is new, industrially applicable and the result of an innovativeness. The patent protection then guarantees the right to use the invention commercially […]

E-mails naar werknemers over hun collega’s: niet zonder gevaar

Anton Van Spaendonck – 21 juni 2021 – De relatie tussen werknemer en werkgever blijft een heikel punt in de huidige stand van de privacywetgeving. Deze maand riep de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een woonzorgcentrum-werkgever nogmaals op het matje.[1] De zaak betrof twee e-mails van het woonzorgcentrum verstuurd aan haar personeel inzake het recent […]