Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

New Belgian Civil Code – (1) New rules on extrajudicial termination of contract due to breach.

vangompel-advocaten-1

Book 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek gaat in januari 2023 van kracht. Het bevestigt o.m. de mogelijkheid voor de schuldeiser om een overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden in geval van ernstige tekortkoming door de schuldenaar. Deze figuur bestond reeds in ons Belgisch rechtsstelsel. Boek 5 verandert niettemin de spelregels enigszins. In dit artikel zetten wij de nieuwe regels vanaf januari 2023 voor u uiteen.  

Lees hier het volledige artikel (Engels).

Meer nieuws

vangompel-advocaten-Laura-Van Renen-Liezel-Steyfkens

In juni hebben Laura van Renen en Liezl Steyfkens van ons kantoor hun master in de rechten behaald aan …

vangompel-advocaten-summer-intern-2022

In juli ontving ons kantoor Silke, Sahar en Stéphanie als zomerstagiairs. Zij delen hun ervaring in deze video.

vangompel-advocaten-3

In geval van tegenstrijdige of verschillende algemene voorwaarden, rijst er discussie over welke bepalingen nu precies voorgaan. Nieuw artikel …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief