Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Masterstudenten enthousiast over hun zomerstage bij Van Gompel Advocaten

Ons kantoor verwelkomde gedurende de zomer 2020 vier rechtenstudenten als zomerstagiairs. Maarten Toussaint, Josephine Markopoulos, Marie Van Rompaey en Jari Vermeulen mochten tijdens hun zomerstage proeven van het reilen en zeilen van een advocatenkantoor.

Zij kregen de kans om hun reeds verworven kennis toe te passen in concreet dossierwerk door juridische opzoekingen en het opstellen van interne adviezen. Zij mochten ook vergaderingen en pleidooien bijwonen.

Het door ons kantoor voorbereide programma viel blijkbaar in de smaak.

Maarten:

“De zomerstage bij Van Gompel Advocaten was als advocaat in spe een goede leerschool. Als zomerstagiair werd je geconfronteerd met diverse vraagstukken en rechtsvragen binnen het ondernemingsrecht, waarbij je werd gestimuleerd om het recht op een meer pragmatische manier te benaderen.

 Ook de begeleiding door meester Van Gompel en zijn medewerkers sprak mij enorm aan. Een goede afwisseling tussen intensieve begeleiding, zelfstandigheid en feedback gaf je als zomerstagiair het gevoel dat je niet aan je lot werd overgelaten en tegelijkertijd een bijdrage kon leveren aan verschillende dossiers.

 Last but not least zou ik willen benadrukken dat er een ontzettende aangename werksfeer heerst op het kantoor. Omwille van deze en eerder vermelde redenen raad ik iedere rechtenstudent aan om een (zomer)stage te lopen bij Van Gompel Advocaten.”

 Josephine:

 “Van Gompel Advocaten bood me niet enkel een leerrijke ervaring, maar verzekerde ook dat ik elke dag met plezier naar mijn stageplaats vertrok. Gedurende een hele maand waakte het hele team erover dat we onze dagen konden vullen met interessante en uitdagende opdrachten. Ook werd het nooit eentonig. Niet alleen verschillende rechtstakken, maar ook verschillende taken en ervaringen passeerden de revue: het beantwoorden van rechtsvragen, een rechtbankbezoek, meewerken aan een seminarie, …

 Wat me vooral aansprak was de aanpak van Van Gompel Advocaten: Ze stonden iedere dag klaar met advies, opbouwende kritiek en steeds weer met een luisterend oor.”

 Marie:

“De zomerstage bij Van Gompel Advocaten was een verrijking voor mij op verschillende vlakken: niet alleen konden we ons hoofd breken over interessante, complexe en gevarieerde dossiers, maar ook kregen we de kans om vergaderingen bij te wonen en zelfs een aantal advocaten aan het werk te zien tijdens hun pleidooi. We werden met andere woorden ondergedompeld in de wereld van de advocatuur. Een ervaring die mij als rechtenstudent enorm heeft geboeid en mij bovendien een duidelijk idee gaf over hoe het er in de praktijk écht aan toe gaat.

 Daarnaast, en ook niet onbelangrijk, kon je als zomerstagiaire steeds rekenen op de behulpzaamheid van het ganse kantoor. En dit gebeurde trouwens steeds in een aangename en motiverende sfeer.

 Veelvuldige en adequate feedback krijgen van beide meesters Van Gompel zorgde er ten slotte voor dat deze stage een echte meerwaarde betekende voor mijn opleiding.”

 Jari:

“Een stage bij Van Gompel Advocaten is tegelijk aangenaam, boeiend, intensief en inspirerend. De stagiair kan vooruitzien naar een leerrijke en prettige tijd.

 Het team is gedreven, begeesterd en bekwaam. Het kantoor is groeiende, waardoor de ‘drive’ bij inkomst onmiddellijk tastbaar wordt. De stagiair maakt kennis met boeiende dossiers en hun rechtsvragen, woont vergaderingen en zittingen bij en wordt constant begeleid.

 Meester Hans Van Gompel spreekt vol passie, wijsheid en empathie. Meester Laura Van Gompel geeft to the point advies, stuwt en begeleidt de stagiair voorwaarts. Meesters Orhay en Strauven zijn ambitieus, bekwaam en begaan met de stagiair. Niemand voelt zich een buitenbeentje. Ook Rita, de office manager, is uiterst bekwaam en aangenaam. Het middageten stelt nooit teleur.

 De stagiair eindigt de stage met niet alleen een hoop bagage aan ervaring, theoretische én praktische kennis, maar ook met een resem aan intrigerende verhalen, levenslessen en een verhoogde appreciatie voor humorzin.

 Ik kan het u enkel aanraden.”

 

Bent u rechtenstudent en geïnteresseerd in een (zomer)stage op ons kantoor? Aarzel niet en stuur uw CV en motivatiebrief naar laura.vangompel@vangompeladvocaten.be.

Meer nieuws

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van …

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Deze autonomie volgt enerzijds uit de tussen partijen gemaakte afspraken in het …

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief