Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Limburgse studenten proeven van praktijk tijdens tiendaagse stage

Ons kantoor verleende haar medewerking aan het opleidingsonderdeel “Masterproef: stage” van de UHasselt. Wendel Michiels en Renske Gieghase werden gedurende tien dagen ondergedompeld in onze concrete kantoorwerking en werden actief betrokken bij het dossierwerk.

Wendel:

“Ik heb … verschillende opzoekingen mogen verrichten met betrekking tot verscheidene rechtsfiguren, zoals onder meer het analyseren van statuten in het kader van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, maar ook het onderzoeken van het beroepsgeheim als rechtsfiguur. Tevens ben ik ook in aanraking gekomen met het Internationaal Privaatrecht in het kader van een concessieovereenkomst, hetgeen zorgde voor een uitermate interessante opzoekopdracht.

Daarenboven werd ik als stagiair ook in grote mate betrokken bij de meer praktische kant van zaken. Zo mocht ik verschillende gesprekken met cliënten meevolgen, maar heb ik ook de kans gekregen om een rechtszaak bij te wonen. Deze ervaringen waren zeer leerrijk en gaven een waardevol en interessant beeld in het leven van een advocaat.

 Deze stage was voor mij als rechtenstudent een unieke ervaring, waarvan ik met volle teugen heb genoten. De grote mate van betrokkenheid bij de verschillende dossiers, maar ook de zeer aangename sfeer in het advocatenkantoor, zorgden ervoor dat elke stagedag uniek en boeiend was.”

Renske:

“Doorheen de stage mocht ik actief juridische opzoekingen uitvoeren, waardoor ik leerde om een juridisch probleem in de praktijk aan te pakken en oplossingsgericht uit te werken. Zo kwam ik tijdens deze juridische opzoekingen ook in aanraking met nieuwe of specifieke informatie die ik diende te selecteren, te begrijpen en te bestuderen in het oplossingsproces.

Ik mocht meewerken aan concrete adviezen en nieuwsbrieven gericht aan de cliënten. Ook kreeg ik de kans om verschillende vergaderingen bij te wonen, werd ik betrokken in het overleg met cliënten en mocht ik een rechtszaak bijwonen.

De verscheidenheid aan opdrachten, de feedback en in het bijzonder de tijd en het geduld van de medewerkers van het advocatenkantoor, hebben mij enorm gemotiveerd.”

Bent u student en geïnteresseerd in ‘studentenstage’ ? Stuur uw motiveringsbrief en CV naar laura.vangompel@vangompeladvocaten.be.

Meer nieuws

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van …

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Deze autonomie volgt enerzijds uit de tussen partijen gemaakte afspraken in het …

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief