Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Hoe kan een werkgever de uitvindingen van zijn werknemers veilig stellen?

Melike Orhay – Juli 2021 – Wanneer een opdrachtgever opdracht geeft voor een werk dat een uitvinding of creatie impliceert, zal hij de overeenkomstige intellectuele eigendomsrechten willen opeisen; vooral wanneer de uitvinder een loontrekkende is, betaald voor deze specifieke taak. Naar Belgisch recht komen de intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van de rechten om de creatie te exploiteren, te verkopen of te commercialiseren) echter niet automatisch toe aan de opdrachtgever-werkgever. Er moeten bepaalde (bij voorkeur anticiperende) stappen worden ondernomen.

Klik hier voor het volledige artikel (Engels).

Meer nieuws

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van …

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Deze autonomie volgt enerzijds uit de tussen partijen gemaakte afspraken in het …

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief