Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Het UBO-register: gedoogbeleid FOD Financiën – geen sancties tot 31 december 2019

In een eerder artikel deelden wij u reeds mee dat tegen uiterlijk 30 september 2019 alle vennootschappen in België hun uiteindelijke begunstigden dienen te registreren in het UBO-register.

Hoewel de eindtermijn voor het invullen van het UBO-register blijft behouden op 30 september (en er dus geen tweede uitstel komt), zal de FOD Financiën evenwel tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren. In deze periode zullen er geen sancties toegepast worden.

Vanaf 1 januari 2020 zullen er dus wel sancties mogelijk zijn. Het niet-naleven van de informatieverplichtingen over de uiteindelijke begunstigden wordt gestraft met een strafrechtelijke administratieve boete van € 250 tot € 50.000. Deze boetes worden opgelegd aan diegenen die voor de vastgestelde inbreuk verantwoordelijk zijn, in eerste orde dus de bestuurders.

Voor meer informatie over het UBO-register, verwijzen wij u naar deze bijdrage.

U kan ons hierover ook altijd bellen op 011/281.280 of e-mailen op hans.vangompel@vangompeladvocaten.be of melike.orhay@vangompeladvocaten.be.

Meer nieuws

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van …

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Deze autonomie volgt enerzijds uit de tussen partijen gemaakte afspraken in het …

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief