Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Hans Van Gompel, lid van Cepani

[:nl]Op haar laatste jaarvergadering heeft Cepani Hans Van Gompel aanvaard als lid van de vereniging.

Cepani is het Belgische centrum voor (nationale en internationale) arbitrage en bemiddeling. Voor deze materies is Cepani toonaangevend in België. De vereniging heeft een dubbele doelstelling:

  • het inrichten van arbitrage- en bemiddelingsprocedures;
  • de actieve promotie van arbitrage, bemiddeling en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting.

Voor meer informatie: www.cepani.be.

Hans Van Gompel was al meermaals betrokken als arbiter en raadsman bij Cepani-arbitrages. Recentelijk werd hij ook aangesteld als mediator in een bemiddeling in toepassing van het Cepani-Mediatiereglement.[:]

Meer nieuws

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van …

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Deze autonomie volgt enerzijds uit de tussen partijen gemaakte afspraken in het …

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief