Kwijtschelding van schulden krijgen in geval van faillissement? Het is mogelijk voor natuurlijke personen

Elise Strauven – September 2021 – Als gevolg van de invoering van de hervormde Belgische Insolventiewet [1], kan een failliete natuurlijke persoon, kwijtschelding krijgen van zijn (resterende) schulden.

Dit is in het bijzonder interessant voor (dagelijks) zaakvoerders, CEO’s of eenmanszaken.

Een formeel verzoek tot kwijtschelding dient te worden ingediend bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank, hetzij bij de faillietverklaring, hetzij na de bekendmaking van het faillissementsvonnis in het Belgisch Staatsblad. Het verzoek moet in elk geval worden ingediend vóór de zitting waarop de rechtbank over de sluiting van het faillissement moet beslissen.

Belanghebbenden, waaronder het openbaar ministerie, de schuldeisers en de curator, kunnen zich tegen het verzoek verzetten. Zij kunnen vragen om de kwijtschelding slechts gedeeltelijk te verlenen of zelfs te weigeren. Zij zullen moeten bewijzen dat de gefailleerde schuldenaar ernstige fouten heeft gemaakt die hebben bijgedragen aan het faillissement.

Als u als gefailleerde natuurlijk persoon een verzoek om kwijtschelding heeft ingediend en er is geen verzet, dan moet de rechtbank van koophandel de kwijtschelding in principe volledig verlenen.

Wilt u een verzoek tot kwijtschelding indienen? Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

[1] Artikel XX.173 van de Wet houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 11 september 2017.

Meer nieuws

Hans-Van-Gompel-CourtCase-VanGompelAdvocaten

In de courtcase van vandaag had ik het graag gehad over een interessante vernieuwing in het WVV, het Wetboek …

Vangompel-advocaten-Think before you link. How your sports club also leaks data

In november 2021 gaf de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit een fitness club een boete omdat zij persoonsgegevens van een clublid onrechtmatig …

Vangompel-advocaten-GDPR breach without data processing

Het Belgische Hof van Cassatie sprak zich in oktober 2021 uit over het verwerken van de persoonsgegevens op de …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief