Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

FOCUS OP HET NIEUWE WVV(1): Kamercommissie Handelsrecht keurt ontwerp-WVV in tweede lezing goed

[:nl]Op 27 november 2018 keurde de Kamercommissie Handelsrecht het ontwerp-WVV in tweede lezing goed. In het ontwerp wordt de inwerkingtreding voor het WVV (voorlopig) voorzien op 1 mei 2019.

De volgende stap in de parlementaire procedure is dat het ontwerp voorgelegd wordt aan de plenaire vergadering ter bespreking en stemming.

 

Hans Van Gompel                                                                         Melike Orhay

 

(1) Binnen afzienbare tijd zal het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zijn intrede maken in het Belgische recht. Via periodieke bijdrages zullen Hans Van Gompel en Melike Orhay u wegwijs maken in de belangrijkste wijzigingen en vernieuwingen.[:]

Meer nieuws

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van …

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Deze autonomie volgt enerzijds uit de tussen partijen gemaakte afspraken in het …

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief