Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

expertises

CONTRACTEN

Een waterdicht contract is de basis voor een succesvol business project. Het voorkomt eventuele conflicten bij de uitvoering of beëindiging daarvan. Wij leveren pragmatische, op maat en intelligente contracten af, waarbij we de nodige juridische elementen combineren met de commerciële aspecten van uw business idee, voor eenmalige transacties en framework projecten  

Contracten-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Wij helpen u bij o.m. volgende contracten:

GEGEVENSBESCHERMING & PRIVACY

Wij ondersteunen u bij GDPR gerelateerd compliance, contracten- en procedurewerk. Wij zorgen samen met u voor een werkbare implementatie van de GDPR binnen uw onderneming. Wij staan uw DPO bij, voor technische en praktijkvragen en geven op maat gemaakte training voor uw team.

 

Wij helpen u met o.m.:

Gegevensbescherming-GDPR-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

VENNOOTSCHAPSRECHT

Wij hebben jarenlange expertise inzake de ganse waaier van het vennootschapsrecht, van de (her)structurering van uw bedrijf, verkoop ervan tot de algemene corporate governance. Wij hebben daarnaast een grondige kennis van de specifieke (gerechtelijke) procedures inzake fusie, omzetting en geschillenregeling.

 
Venootschapsrecht-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Wij ondersteunen u bij:

HANDELSRECHT

Onze cliënten zijn relevante spelers binnen hun commerciële markt en worden dagelijks geconfronteerd met juridische uitdagingen zoals: marktpraktijken, insolventie, intellectuele eigendomsrechten, fusie en overname, samenwerkingsverbanden, etc. Wij ondersteunen onze cliënten proactief bij hun strategie en bij de juridische hordes van hun zakelijke ambities. 

 
Handelsrecht-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

CONFLICTBEHEERSING

Discussies met zakelijke partners kunnen de werking van uw onderneming blokkeren. Conflictbeheersing dringt zich op om de geschillen op te lossen met zo min mogelijk schade voor uw bedrijf.

Bij Van Gompel Advocaten gaan wij voor een onderhandelde oplossing, eventueel binnen het kader van een bemiddeling. Wij zijn faire, doch harde spelers aan de onderhandelingstafel.

Conflictmanagement-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Hans Van Gompel is erkend bemiddelaar en vertelt u graag meer over de voor- en nadelen van een bemiddeling.

Neem contact op met Hans

Binnen onze expertise, zijn wij gespecialiseerd in efficiënte litigation. Wanneer alternatieve conflictmanagement niet leiden tot het verhoopte resultaat, maken wij een grondige  kosten-baten analyse van een gerechtelijke procedure. Ook hierin zijn wij ervaren: zowel in kort geding, op eenzijdig verzoek of bij dagvaarding.

Ons kantoor is eveneens betrokken bij verschillende arbitrale procedures, zowel als raadsman van één van de partijen als lid van het arbitraal college.

SPANISH DESK

Pioniers op vlak van recht.

Onze Spanish desk wordt geleid door Laura Van Gompel.

Laura vervoegde ons team in 2019, na bijna 10 jaar in Mexico te hebben gewoond.

Laura was ettelijke jaren advocaat aan de balie van Mexico, waar ze in 2014 haar Licenciatura en Derecho behaalde aan de ITESM universiteit met grote onderscheiding.

Een e-mail sturen naar Laura?

Anno 2021 beschikken wij over een eigen legal counsel in Mexico en Spanje (die ons bijvoorbeeld ondersteunen bij procedures t.a.v. lokale rechtbanken of douaneautoriteiten en/of specifieke adviezen naar Mexicaans of Spaans recht).

Met deze counsel, kreeg onze Spanish desk dus officieel vorm.

Bijgestaan door onze lokale teams richt onze Spanish desk zich op Mexicaanse bedrijven of bedrijven met Spaanse voertaal die willen zaken doen In België of  Europa. In de andere richting geven wij juridische bijstand aan Belgische en Europese bedrijven met commerciële belangen in Mexico.

Wie doet beroep op onze Spanish desk?

Enkele voorbeelden:

Welke diensten dekt de Spanish desk?

Voor alle vragen, projecten en procedures binnen onze expertises: contracten, gegevensbescherming, handels- en vennootschapsrecht en hiermee verbonden conflicten.

Enkele concrete voorbeelden:

Spanish-desk-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Hoe kunnen we u helpen?

Contacteer ons

Kunnen wij u en uw onderneming van dienst zijn? Wij begeleiden u graag naar onze juristen-experts voor meer informatie.