Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Hans Van Gompel: Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken

[:nl]Hans Van Gompel volgde het afgelopen academiejaar met succes de opleiding van ‘Bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken’, georganiseerd door het CBR (Centrum voor de Beroepsvervolmaking in de Rechten), een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en de RUGent.

Bij beslissing van 16 september 2016 bekwam Hans zijn erkenning van de Federale Bemiddelingscommissie. Hierdoor kan Hans o.m. door de rechtbanken als gerechtelijk bemiddelaar aangesteld worden.

Bemiddeling is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting (ADR). Het is een vrijwillig en vertrouwelijk kader voor het beheer van conflicten waarin de partijen (betrokkenen) een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Zijn taak bestaat eruit partijen bij te staan om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeftes van de betrokkenen respecteert (definitie gehanteerd op de website van de Federale Bemiddelings-commissie).

Voor meer informatie: klik hier.[:]

Meer nieuws

Hans Van Gompel

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

prijsverlaging als alternatief

Liezl Steyfkens – 07/11/2022 – Het nieuwe Belgisch Burgerlijk Wetboek (BW) voegt een gloednieuw rechtsmiddel toe aan schuldeisers wiens …

Bewijsrecht VGA

Liezl Steyfkens – 25/10/2022 – Boek 8 van het nieuwe Belgisch Burgerlijk Wetboek (BW) werd als eerste van het …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief