Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Contrast Law en Van Gompel Advocaten: een geslaagd seminarie over distributierecht

Op 1 oktober 2020 verzorgde ons kantoor, samen met Contrast Law, een seminarie over distributierecht, waarbij elk kantoor 2 thema’s voor hun rekening namen.

FRANK WIJCKMANS, opende het seminatie met een boeiende uiteenzetting over de juridische implicaties van verschillende distributieformules en, in het bijzonder, o.m.:

  • verticale integratie versus onafhankelijke distributiekanalen;
  • agentuur versus onafhankelijke wederverkoop;
  • selectieve distributie versus niet-selectieve distributie;
  • “Wet 1961”-concessie versus andere concessies.

Het tweede deel van het seminarie behandelde de “redactie van distributieovereenkomsten”.

LAURA VAN GOMPEL ging hierbij specifiek in op de dwingende (Belgische) rechtsregels waarmee opstellers van handelsagentuur-, concessie- en franchiseovereenkomsten rekening moeten houden. De deelnemers werden ook wegwijs gemaakt in een praktische checklist voor elke type van overeenkomst.

Verder lichtte HANS VAN GOMPEL de impact van de Wet Precontractuele informatie (en de hierin vervatte nietigheidssanctie) en de B2B-wet toe. Hij legde ook de nadruk op een aantal aandachtspunten bij de redactie van internationale distributieovereenkomsten (toepasselijk recht en geschillenregeling).

FILIP TUYTSCHAEVER loodste het publiek daarna mee in de do’s en don’ts onder het Europees distributierecht. Groepsvrijstelling en marktaandeel, de minimisregeling, verboden clausules zoals verticale prijsbinding en absolute gebiedsbescherming en bijzondere regels bij selectieve distributie passeerden de revue. Als toemaatje gaf Filip toelichting over het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid vervat in het nieuwe artikel IV.2/1 WER.

HANS VAN GOMPEL belichtte tot slot nog de regels toepasselijk op de beëindiging van handelsagentuur, concessie en franchise. Hans illustreerde de toepasselijke (Belgische) regelgeving aan de hand van de meest recente rechtspraak.

Tijdens alle uiteenzettingen was er boeiende interactie tussen de sprekers en het publiek. Na afloop was iedereen uitgenodigd voor een smakelijke lunch, als de kers op de taart van een geslaagd seminarie.

Mocht u vragen hebben inzake distributierecht, aarzel dan niet om contact op te nemen met Laura Van Gompel: laura.vangompel@vangompeladvocaten.be.

[:]

Meer nieuws

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van …

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Deze autonomie volgt enerzijds uit de tussen partijen gemaakte afspraken in het …

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief