Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Contrast Law en Van Gompel Advocaten: een geslaagd seminarie over distributierecht

Op 1 oktober 2020 verzorgde ons kantoor, samen met Contrast Law, een seminarie over distributierecht, waarbij elk kantoor 2 thema’s voor hun rekening namen.

FRANK WIJCKMANS, opende het seminatie met een boeiende uiteenzetting over de juridische implicaties van verschillende distributieformules en, in het bijzonder, o.m.:

  • verticale integratie versus onafhankelijke distributiekanalen;
  • agentuur versus onafhankelijke wederverkoop;
  • selectieve distributie versus niet-selectieve distributie;
  • “Wet 1961”-concessie versus andere concessies.

Het tweede deel van het seminarie behandelde de “redactie van distributieovereenkomsten”.

LAURA VAN GOMPEL ging hierbij specifiek in op de dwingende (Belgische) rechtsregels waarmee opstellers van handelsagentuur-, concessie- en franchiseovereenkomsten rekening moeten houden. De deelnemers werden ook wegwijs gemaakt in een praktische checklist voor elke type van overeenkomst.

Verder lichtte HANS VAN GOMPEL de impact van de Wet Precontractuele informatie (en de hierin vervatte nietigheidssanctie) en de B2B-wet toe. Hij legde ook de nadruk op een aantal aandachtspunten bij de redactie van internationale distributieovereenkomsten (toepasselijk recht en geschillenregeling).

FILIP TUYTSCHAEVER loodste het publiek daarna mee in de do’s en don’ts onder het Europees distributierecht. Groepsvrijstelling en marktaandeel, de minimisregeling, verboden clausules zoals verticale prijsbinding en absolute gebiedsbescherming en bijzondere regels bij selectieve distributie passeerden de revue. Als toemaatje gaf Filip toelichting over het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid vervat in het nieuwe artikel IV.2/1 WER.

HANS VAN GOMPEL belichtte tot slot nog de regels toepasselijk op de beëindiging van handelsagentuur, concessie en franchise. Hans illustreerde de toepasselijke (Belgische) regelgeving aan de hand van de meest recente rechtspraak.

Tijdens alle uiteenzettingen was er boeiende interactie tussen de sprekers en het publiek. Na afloop was iedereen uitgenodigd voor een smakelijke lunch, als de kers op de taart van een geslaagd seminarie.

Mocht u vragen hebben inzake distributierecht, aarzel dan niet om contact op te nemen met Laura Van Gompel: laura.vangompel@vangompeladvocaten.be.

[:]

Meer nieuws

vangompel-advocaten-Laura-Van Renen-Liezel-Steyfkens

In juni hebben Laura van Renen en Liezl Steyfkens van ons kantoor hun master in de rechten behaald aan …

vangompel-advocaten-summer-intern-2022

In juli ontving ons kantoor Silke, Sahar en Stéphanie als zomerstagiairs. Zij delen hun ervaring in deze video.

vangompel-advocaten-3

In geval van tegenstrijdige of verschillende algemene voorwaarden, rijst er discussie over welke bepalingen nu precies voorgaan. Nieuw artikel …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief