Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Bijzonder volmachtbesluit van 24 april 2020 niet meer van kracht – Schuldeisers hernemen hun rechten

In meerdere bijdragen hebben we u geïnformeerd over het bijzonder volmachtbesluit van 24 april 2020. Door dit besluit werden schuldenaars extra beschermd gedurende de Covid 19-crisis.

Sinds 18 juni 2020 is KB nr. 15 niet langer van kracht en beschikken schuldeisers dus terug over alle mogelijke rechtsmiddelen tegen hun schuldenaars m.i.v. een dagvaarding in faillissement. Ook bewarende en uitvoerende beslagen zijn terug toegestaan. Verder kunnen lopende overeenkomsten terug worden beëindigd (ontbonden) ten laste van de niet-betalende contractant.

Meer info? Bel Hans Van Gompel op 011/281.280 of mail naar hans.vangompel@vangompeladvocaten.be.

Meer nieuws

Goed nieuws voor de erfgenamen van familiale vennootschappen. De wetgever heeft voorzien in een gunstregime bij de vererving van …

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Deze autonomie volgt enerzijds uit de tussen partijen gemaakte afspraken in het …

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief