Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Opgepast voor betalingsvorderingen tegen internationale aandeelhouders tijdens een insolventieprocedure

Anton Van Spaendonck – September 2021 – In een recent vonnis van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen hebben de curatoren van een failliete Belgische vennootschap de Nederlandse aandeelhouder van deze vennootschap gedagvaard tot betaling van het volledige kapitaal (thans aanvangsvermogen) en tot vereffening van zijn rekening-courant. De Belgische rechter had echter geen internationale bevoegdheid om in deze zaak uitspraak te doen.

Klik hier voor het volledige artikel (Engels).

 

Meer nieuws

NL Gefeliciteerd collega's

Afgelopen juni behaalden onze collega’s, Laura van Renen en Liezl Steyfkens, beiden hun Master of Law aan de KULeuven. …

VGA Van Gompel Advocaten

In geval van tegenstrijdige of verschillende algemene voorwaarden, rijst er discussie over welke bepalingen nu precies voorgaan. Nieuw artikel …

vangompel-advocaten-2

Boek 5 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek geeft schuldeisers een nieuw, anticipatief, verweermiddel. Schuldeisers kunnen voortaan het contract ontbinden, …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief