Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Opgepast voor betalingsvorderingen tegen internationale aandeelhouders tijdens een insolventieprocedure

Anton Van Spaendonck – September 2021 – In een recent vonnis van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen hebben de curatoren van een failliete Belgische vennootschap de Nederlandse aandeelhouder van deze vennootschap gedagvaard tot betaling van het volledige kapitaal (thans aanvangsvermogen) en tot vereffening van zijn rekening-courant. De Belgische rechter had echter geen internationale bevoegdheid om in deze zaak uitspraak te doen.

Klik hier voor het volledige artikel (Engels).

 

Meer nieuws

NL Arbitrage vs. gewone rechtbanken

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Enerzijds is dit gebaseerd op de tussen partijen gemaakte afspraak (in het …

Hans Van Gompel

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

prijsverlaging als alternatief

Liezl Steyfkens – 07/11/2022 – Het nieuwe Belgisch Burgerlijk Wetboek (BW) voegt een gloednieuw rechtsmiddel toe aan schuldeisers wiens …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief