Opgepast voor betalingsvorderingen tegen internationale aandeelhouders tijdens een insolventieprocedure

Anton Van Spaendonck – September 2021 – In een recent vonnis van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen hebben de curatoren van een failliete Belgische vennootschap de Nederlandse aandeelhouder van deze vennootschap gedagvaard tot betaling van het volledige kapitaal (thans aanvangsvermogen) en tot vereffening van zijn rekening-courant. De Belgische rechter had echter geen internationale bevoegdheid om in deze zaak uitspraak te doen.

Klik hier voor het volledige artikel (Engels).

 

Meer nieuws

Hans-Van-Gompel-CourtCase-VanGompelAdvocaten

In de courtcase van vandaag had ik het graag gehad over een interessante vernieuwing in het WVV, het Wetboek …

Vangompel-advocaten-Think before you link. How your sports club also leaks data

In november 2021 gaf de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit een fitness club een boete omdat zij persoonsgegevens van een clublid onrechtmatig …

Vangompel-advocaten-GDPR breach without data processing

Het Belgische Hof van Cassatie sprak zich in oktober 2021 uit over het verwerken van de persoonsgegevens op de …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief