Logo-VanGompel-Advocaten-Advocatenkantoor-Hasselt-Mexcio

Wat u moet weten over de ‘nieuwe’ anticiperende ontbinding

anticiperende ontbinding

Laura Van Gompel – 16/08/2022 – We blijven juridische inzichten bieden over Boek 5 van het nieuwe Belgische Burgerlijk Wetboek (BW). Dit artikel bespreekt de algemene lijnen van contractbeëindiging en gaat dieper in op de nieuwe regels rond de anticiperende ontbinding.

Het BW bevestigt allereerst de reeds bestaande manieren om een contract te beëindigen:

  • Gerechtelijk (op basis van een uitspraak van de rechtbank),
  • Door eenvoudige kennisgeving aan de schuldeiser en,
  • Op grond van een uitdrukkelijk opzegbeding.


Deze drie dynamieken hebben als gemeenschappelijke factor dat een toerekenbare tekortkoming vereist is. In principe kan de schuldeiser het contract alleen beëindigen als de andere partij een ernstige tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen pleegt.

EEN NIEUWE MOGELIJKHEID


Artikel 5.90 BW introduceert echter de mogelijkheid voor de schuldeiser om de overeenkomst te beëindigen vooruitlopend op het tekortschieten van de schuldenaar. Dit is een (vergaande) oplossing voor een schuldeiser die vreest dat een schuldenaar in de toekomst niet zal voldoen, terwijl de verplichting nog niet opeisbaar is.

Om een voorbeeld te geven: uw klant kampt met cashflowproblemen en heeft u, nog voordat hij de levering heeft ontvangen, laten weten dat de betaling voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld.

De remedie is vrij ingrijpend en daarom stelt artikel 5.90 BW strikte voorwaarden aan het doorgaan van de anticiperende ontbinding.

We mogen er niet zomaar vanuit gaan dat een debiteur niet zal voldoen. Hij moet de kans krijgen om het tegendeel te bewijzen. De schuldenaar dient dus vooraf de kans te krijgen om gedurende een redelijke termijn voldoende garanties te bieden die zijn goede nakoming garanderen. Daarnaast moet er sprake zijn van uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld spoedeisende situaties of dreiging van aanzienlijke schade.

In ons voorbeeld zou het voor de leverancier aanzienlijke schade met zich meebrengen om een grote hoeveelheid goederen te leveren, terwijl hij vrijwel zeker weet dat de betaling aanzienlijk zal worden vertraagd.

Deze nieuwe bepaling zal aanvullend recht zijn. Zo kunnen partijen uitdrukkelijk de mogelijkheid van een anticiperende ontbinding uitsluiten. Ze kunnen ook een specifieke clausule bevatten die de situaties en/of uitzonderlijke omstandigheden beschrijft die in aanmerking komen voor een rechtmatige beëindiging wegens voortijdige wanprestatie.

Indien u wordt geconfronteerd met een mogelijk tekortkomende contractpartij, helpen wij u graag verder met hoe u uw belangen het beste kunt behartigen. Voel je vrij om contact met ons op te nemen.

Bronnen:

Meer nieuws

NL Arbitrage vs. gewone rechtbanken

Het verloop van een arbitrageprocedure is autonoom. Enerzijds is dit gebaseerd op de tussen partijen gemaakte afspraak (in het …

Hans Van Gompel

Hans Van Gompel behaalde onlangs het certificaat van collaboratief onderhandelaar. Collaboratieve onderhandeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode van …

prijsverlaging als alternatief

Liezl Steyfkens – 07/11/2022 – Het nieuwe Belgisch Burgerlijk Wetboek (BW) voegt een gloednieuw rechtsmiddel toe aan schuldeisers wiens …

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief